DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Máj   »  
  «   2025   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 10.10.2021

« Späť
Bezmotorové lietanie » Zápisy KBL SNA » Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 10.10.2021

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 176,2 kB)

Zápis z online zasadania KBL SNA zo dňa 10.10.2021

Prítomní: Tibor Frátrik, Martin Šabľa, Eduard Niko, Juraj Sidor, Jozef Pavlinský, Ján Kovalčík, Ivan Bajana

Program:

 1. Otvorenie, Voľba zapisovateľa zápisnice zasadnutia
 2. Príhovor predsedu KBL, oboznámenie členov KBL s momentálnym stavom odbornej komisie bezmotorového lietania SNA
 3. Oboznámenie sa s udelenými povinnosťami KBL od prezidenta SNA
 4. Rôzne
 5. Záver

On-line zasadanie komisie bezmotorového lietania otvoril predseda KBL krátkym príhovorom.

 1. Za zapisovateľa zasadnutia bol zvolený Ivan Bajana.
 2. V príhovore predsedu KBL v bode programu č. 2, boli členovia KBL oboznámení o komunikácií, ktorá prebehla medzi predsedom KBL s prezidentom SNA a ekonómom SNA, z dôvodu nadviazania spolupráce tohtoročnej novej zvolenej KBL s prezídiom SNA. V tomto bode predseda predniesol správu o čerpaní tohtoročných príspevkov na dotáciu:
  • Pre senior reprezentáciu bolo za rok 2021 vyčerpaných 8 000 € z možných 20 000 €.
  • Pre junior reprezentáciu bolo za rok 2021 vyčerpaných 7 400 € z možných 7 800 €.

   Členovia KBL boli oboznámení so zoznamom inventáru v správe KBL.

   Predseda KBL taktiež oboznámil členov KBL so zoznamom členov reprezentácie SR v bezmotorovom lietaní pre rok 2021.

 3. Komisia bezmotorového lietania sa oboznámila s povinnosťou od prezidenta SNA na kontrolu techniky a zariadení podľa inventára a vytvorenie výberového konania na uzimovanie techniky KBL SNA – Z: Bajana
 4. V bode rôzne komisia bezmotorového lietania viedla diskusiu o momentálnych možnostiach a postavaní bezmotorového lietania v rámci športu a o možnostiach čerpanania príspevkov. Ako záver na túto tému:
  1. Sformalizovanie a zostavenie pravidiel v zmysle požiadaviek Ministerstva školstva pre organizovanie a vyhodnotenie lokálnych súťaží – Z: Sidor
  2. Vytvorenie pravidiel a vyhodnocovanie mesačných súťaží podľa pravidiel CPS – Z: Sidor

  Ďalej v bode rôzne bol Jozef Pavlinský poverený na vytvorenie komunikačnej siete medzi KBL a zástupcami bezmotorového lietania v jednotlivých aerokluboch na zlepšenie a zefektívnenie zdieľania dôležitých informácií.
  Ďalej v bode rôzne prebehla diskusia o momentálnej konkurencieschop­nosti techniky KBL SNA a jej možnej obnovy.
  Taktiež prebehla diskusia o stave pozemného technického zabezpečenia reprezentácie.
  Záverom na túto tému:

  1. Analýza súčasného stavu pozemnej technickej výbavy KBL SNA
  2. Vypracovanie návrhu na obnovu techniky tohto typu

  V bode rôzne sa následne KBL zoznámila so športovým kalendárom súťaží pre súťaže FAI I. kategórie (svetové, európske), a národné súťaže konané v Čechách, v Maďarsku a na Slovensku. Záverom na túto tému:

  1. Spolupráca s Českým Národným Aeroklubom pri organizovaní národných súťaží – Z: Niko
  2. Komunikácia s okolitými krajinami pri koordinácií termínu národných súťaží
  3. Príprava výberového konania na usporiadanie národných súťaží – Z: Bajana
 5. V bode záver predseda komisie v krátkosti spomenul aké témy je nutné v najbližšej dobe otvoriť a poďakoval sa za účasť členom KBL na zasadnutí. Martin Šabľa navrhol najbližšie stretnutie o 2 týždne. Všetci súhlasili.

V Martine, 10.10.2021
Zapísal: I. Bajana

« Späť

zverejnené: 19.10.2021 | aktualizované: 07.01.2022 | počet zobrazení: 20901

počet prístupov od 19.01.2016: 1419858
počet prístupov dnes: 618