DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Marec   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Otvorené Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2017

« Späť
Aktuality » Otvorené Majstrovstvá SR v Leteckej rally 2017
Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej Rally 2017 – logo veľké

Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2017

Vážení priatelia leteckého športu,
pozývame Vás na Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2017.

Aeroklub Dubnica nad Váhom – centrum navigačného lietania SNA je tradičným organizátorom klubových a majstrovských súťaží v leteckej navigácii. Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica je tiež tradičným organizátorom významných domácich a medzinárodných športových podujatí v leteckých športoch.

Navigačná súťaž Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2017 bude prebiehať podľa platných pravidiel FAI GAC pre leteckú rally, ktoré upravujú propozície súťaže zverejnené na týchto stránkach.

Navigačná súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally sa uskutočňuje pravidelne jedenkrát ročne a ich cieľom je určiť majstra Slovenskej republiky v leteckej rally pre rok 2017.

Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2017 sa uskutočnia v termíne od 08.09.2017 do 10.09.2017 na letisku v Slavnici.

Výsledky zo súťaže budú započítané do vyhodnotenia Slovenského pohára za rok 2017 v rámci súťaží SNA.

Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally Dubnica 2017 sú súčasťou programu plánovanej domácej športovej prípravy štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch, zameranej na udržateľnosť športovej výkonnosti členov štátnej reprezentácie Slovenskej republiky v leteckých navigačných športoch v období pred 21. FAI Majstrovstvami sveta v leteckej rally pre rok 2018.

Organizátori

 

PROPOZÍCIE

Miesto konania súťaže

Mesto: Aeroklub Dubnica nad Váhom
Letisko: Slavnica
ICAO označenie: LZDB
Poloha: 3,5 km W Ilava, 5 km N Dubnica nad Váhom
Vzťažný bod letiska: 48° 59´ 49´´ N
18° 11´ 33´´ E
Nadmorská výška: 235 m / 771 ft
RWY: 05 L 1100 m x 36 m tráva
23 R 1100 m x 36 m tráva
05 R 1100 m x 64 m tráva
23 L 1100 m x 64 m tráva
Poznámka: trávnatá RWY 05 L, R / 23 R, L je neprístrojová, použiteľná len pre dennú prevádzku
Poštová adresa: Aeroklub Dubnica, letisko 018 54 Slavnica
Telefón: +421 42 44 93 185
Fax: +421 42 44 93 295
e – mail: akdubnica@bb.telecom.sk
Web: www.akdubnica.sk
Frekvencia: 123,5 MHz „DUBNICA PREVÁDZKA“
schéma LZDB
RWY MAGNETIC
DIRECTION
STRENGHT
(kg / MPa)
TORA
(m)
ASDA
(m)
TODA
(m)
LDA
(m)
05L 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23R 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
05R 049° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100
23L 229° 13000 / 0,7 1100 1200 1200 1100

 

Organizačné zabezpečenie súťaže

 1. Termín: 08.09.2017 – 10.09.2017
 2. Miesto: Letisko Slavnica (LZDB)
 3. Organizačný štáb:
  Riaditeľ súťaže: Štefan POHANKA
  Predseda Jury: Marián KUMOROVITZ
  Člen Jury: bude doplnený
  Hlavný rozhodca: Jiří DODAL
  Výpočtové stredisko: Štefan POHANKA
  Staviteľ tratí: Štefan POHANKA
  VLP: Miroslav PORUBČAN
  Hospodár súťaže: Katarína POHANKOVÁ
  Technici lietadiel: Jaroslav ZÁHOREC
  Miroslav PORUBČAN
  Zdravotné zabezpečenie: NsP Ilava
 4. Program:
  • Piatok 08.09.2017
   • do 20:00 hod. prílety súťažných posádok
  • Sobota 09.09.2017
   • do 08:00 hod. možnosť príletu a registrácia súťažných posádok
   • od 08:30 hod. úvodný predletový briefing
   • od 09:30 hod. štart 1. súťažnej etapy M SR 2017
   • od 14:00 hod. štart 2. súťažnej etapy M SR 2017
   • od 18:30 hod. spoločenský večer
  • Nedeľa 10.09.2017
   • od 08:30 hod. predletový brífing 3. etapy
   • od 09:30 hod. štart 3. súťažnej etapy M SR 2017
   • od 14:00 hod. slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a víťazov súťaže
   • od 15:00 hod. odlety súťažných posádok

Miestne pravidlá

 1. Súťažné etapy:

  Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2017 pozostávajú z 3 súťažných etáp v dĺžke cca 150 – 180 km + pristátie z každej etapy. Do celkového hodnotenia Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2017 sa započítavajú výsledky z 3 etáp a pristátí z etapy. Celkový víťaz Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2017 a zvlášť majster Slovenskej republiky v Leteckej rally pre rok 2017 a celkové poradie Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally pre rok 2017 bude vyhlásené v nedeľu 10.09.2017 v po­poludňajších hodinách.

 2. Pravidlá a propozície:

  Otvorené Majstrovstvá Slovenskej republiky v Leteckej rally 2017 budú hodnotené v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2017. Pravidlá a ich zmeny platné pre rok 2017 a miestne úpravy pravidiel a propozícii budú vysvetlené na úvodnom predletovom brífingu.

 3. Posádky:

  Posádky Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2017 tvoria dvojčlenné posádky. Veliteľ lietadla musí byť minimálne držiteľom platnej kvalifikácie PPL a typovej kvalifikácie pre daný typ lietadla. Pre pilotov SFUL – platný preukaz a kvalifikácia pre daný typ LŠZ. Súťaž sa uskutoční v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2017. Je povolené striedať posádky na jednom lietadle.

 4. Lietadlá:

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky typy letúnov s platným OLS minimálne na dobu konania súťaže, s platným zákonným poistením voči tretím osobám pre územie Slovenskej republiky. Je možná aj účasť motorových vetroňov a ULL – A s minimálnou vytrvalosťou letúna 2 hodiny a najnižšou povolenou rýchlosťou 80 km/h. Vzhľadom na obmedzené možnosti hangárovania letúne musia byť vybavené vlastným kotviacim zariadením z dôvodu kotvenia vonku mimo hangára.

 5. Mapy:

  Súťažná posádka dostane na každú etapu 2 ks máp v mierke 1 : 200 000. Každú ďalšiu mapu je možné si zakúpiť u usporiadateľa v cene 2,00 € za kus (A3) alebo v cene 1,00 € za kus (A4).

 6. Prenájom lietadiel:

  Organizátor – Aeroklub Dubnica nad Váhom ponúka záujemcom, ktorí nemajú možnosť účasti na súťaži na svojom lietadle, alebo na lietadle svojho aeroklubu, prenájom svojich lietadiel za nasledujúce ceny za 1 letovú hodinu vrátane paliva, oleja, a technickej prípravy:

  • Cessna 150/152 – 113,00 €
  • Cessna 172 – 167,00 €

  Pri požadovanom prenájme si organizátor vyhradzuje právo skontrolovať nálet pilota na type, výsledok posledného periodického preskúšania, prípadne vykonanie kontrolného letu, ak nemá pilot dodržanú prestávku v lietaní na type a to vykonané aspoň 3 lety na požadovanom type za posledné 3 mesiace. Pre prípadný prenájom tak, ako je to uvedené vyššie, je nutné dostatočne včas kontaktovať organizátora pre zabezpečenie požadovaného letúna.

 7. Štartovný poplatok:

  50,00 € za jednu súťažiacu posádku (25,00 € veliteľ lietadla + 25,00 € navigátor). Štartovný poplatok je splatný najneskôr pri prezentácii súťažnej posádky v deň príletu v hotovosti, alebo prevodom cez bankový účet na účet Aeroklubu Dubnica nad Váhom, najneskôr do 08.09.2015 na číslo účtu: 0063669107/0900, v.s.: 08092017, k.s.: 0308 alebo osobne pri registrácii do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom.
  V štartovom poplatku sú zahrnuté náklady na organizáciu súťaže, prípravu jednotlivých etáp súťaže, vrátane nafotografovania a kontroly jednotlivých etáp, fotografií otočných bodov tratí a fotografií na trati, súťažné mapy, náklady na výpočtové stredisko a SW, náklady na rozhodcov, jury, poplatky za povolenia LÚ SR, technický personál pre prípravu súťažných letúnov, plnenie LPH, ceny pre víťazov, kancelárske potreby a materiál, poštovné, telefóny a záverečnú party a vyhodnotenie súťaže. Ostatné náklady spojené s organizáciou podujatia a jeho priebehom zabezpečuje organizátor z vlastných zdrojov a sponzorských darov.

 8. Stravovanie:

  Účastníci si hradia stravovanie na vlastné náklady. Môžu využiť stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou od 8:00 hod. do 22:00 hod. s možnosťou ponuky hotových teplých jedál a minútiek podľa vlastného výberu. Rozhodcovia súťaže a organizačný štáb majú zabezpečenú celodennú stravu organizátorom bezplatne.

 9. Ubytovanie:

  Súťažiaci si hradia ubytovanie na vlastné náklady. Rozhodcovia a organizačný štáb majú zabezpečené ubytovanie zdarma. V areáli letiska je možné si rezervovať ubytovanie v nasledovných ubytovacích priestoroch za nasledovné ceny:

  • 10 chatiek (5 – lôžkové) cena za 1osobu / 1 noc 6,00 €
  • penzión LETISKO 4 izby (max. 15 ubytovaných) cena za 1 osobu / 1 noc 16,00 €
  • kemp s elektrickou prípojkou, sociálnym zariadením s teplou a studenou vodou a nočným osvetlením (vo vlastnom stane alebo kempingovom prívese) cena za 1 osobu / 1 noc bez poplatku
  • ostatné ubytovanie je možné zabezpečiť podľa požiadavky v ubytovacích zariadeniach v blízkom okolí letiska (hotely, penzióny a ubytovne).

  Vzhľadom na obmedzené ubytovacie kapacity je nutné včas kontaktovať hospodára súťaže (Katarína Pohanková +421 903 485 287), aby mohla včas zabezpečiť ubytovanie na základe požiadavky.

 10. Letecký benzín a oleje:

  Organizátor zabezpečí nasledovné druhy leteckého benzínu a olejov:

  • AVGAS 100LL
  • NATURAL 95
  • Olej AEROSHELL W 100 AD
  • Olej AEROSHELL W 100 Minerál
 11. Ceny pre víťazov súťaže :

  Organizátor súťaže odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom Otvorených Majstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2017 poháre podľa umiestnenia prvým trom posádkam a diplomy. Organizátor súťaže tiež odovzdá na slávnostnom vyhlásení výsledkov víťazom MAjstrovstiev Slovenskej republiky v Leteckej rally 2017 medaile podľa umiestnenia prvým trom posádkam a diplomy.
  Všetky zúčastnené posádky obdržia pamätné diplomy a upomienkové predmety od sponzorov.

 12. Rozhodcovia:

  Súťaž budú zabezpečovať rozhodcovia s platnými preukazmi vydanými v súlade s pravidlami FAI GAC pre Leteckú rally pre rok 2017.

 13. Kontaktné údaje:

  AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
  Letisko Slavnica, č. 8 , 018 54 Slavnica
  SLOVENSKÁ REPUBLIKA
  e-mail: akdubnica@bb.telecom.sk
  IČO: 17 066 816
  DIČ: 2020613991
  Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Dubnica nad Váhom
  č.ú.: 0063669107/0900
  IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
  SWIFT: GIBASKBX

  Úplne vyplnené prihlášky zasielajte poštou na vyššie uvedenú adresu, prípadne e-mailom na našu adresu.

 14. Kontaktné osoby organizačného štábu:
  Štefan POHANKA   tel.: +421 911 020 751
  Miroslav PORUBČAN   tel.: +421 902 199 210
  Radoslav PAPŠO   tel.: +421 903 322 257
  Michal STRÁŇAVSKÝ   tel.: +421 903 760 232
  Katarína POHANKOVÁ   tel.: +421 903 485 287

Michal Stráňavský
za organizačný štáb
a radu AK Dubnica nad Váhom

zverejnené: 23.08.2017 | aktualizované: 23.08.2017 | počet zobrazení: 130380

počet prístupov od 19.01.2016: 1460297
počet prístupov dnes: 1213