DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Jún   »  
  «   2025   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Odborný seminár pre súťaže v Presnom lietaní, Leteckej rally a Air Navigation Race 2022

« Späť
Aktuality » Odborný seminár pre súťaže v Presnom lietaní, Leteckej rally a Air Navigation Race 2022

Na prevzatie: pozvánka a propozície (formát PDF, veľkosť 192,1 kB)

 

Komisia moterového lietania SNA,
Aeroklub Dubnica nad Váhom
Klub navigačného lietania AIR SYMPATIA TRENČÍN

pozýva na

Odborný seminár pre súťaže v Presnom lietaní, Leteckej rally a Air Navigation Race

Odborný seminár určený pre
pilotov, navigátorov, rozhodcov, staviteľov tratí, organizátorov
a záujemcov z radov mládeže o športové lietanie v leteckých navigačných športoch
v Presnom lietaní, Leteckej rally a Air Navigation Race

Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica

09.04.2022

 1. Názov podujatia

  Odborný seminár pre súťaže v Presnom lietaní, Leteckej rally a Air Navigation Race

 2. Termín konania
  • 09.04.2022 – Teoretická časť seminára
  • Apríl / Máj 2022 – Praktická časť (podľa meteorologických podmienok)*

   Poznámka:

   Temíny praktickej časti seminára (praktické lietanie) budú publikované po dohode včas. Miesto konania je možné určiť po dohode podľa záujmu na rôznych miestach – podľa záujmu účastníkov.

 3. Miesto konania

  Aeroklub Dubnica nad Váhom, letisko Slavnica

 4. Obsahová náplň

  Odborný seminár pre súťaže v presnom lietaní, leteckej rally a Air Navigation Race je určený pre široký okruh záujemcov z radov športových pilotov motorových lietadiel, mládeže a ULL pilotov o navigačné lietanie v navigačných súťažiach Leteckej rally, Presnom lietaní a Air Navigation Race.

  Seminár je tiež určený pre staviteľov tratí v jednotlivých leteckých navigačných súťažiach, organizátorov a rozhodcov.

  Široké spektrum problematiky, ktoré seminár chce obsiahnuť, umožní účastníkom získať užitočné informácie v oblasti športového navigačného lietania najmä v oblasti aktuálnych poznatkov z FAI GAC pravidiel pre Leteckú rally, Presné lietanie a Air Navigation Race, zásad stavby a konštrukcie tratí pre jednotlivé typy súťaží, spôsoby vyhodnocovania súťažných etáp, využívania hardvérového a softwarového vybavenia v športovom navigačnom lietaní, ale aj praktických skúseností.

  Skúsení navigátori, ale aj začiatočníci ocenia cenné praktické informácie z organizácie podujatí a lietania v majstrovských súťažiach od skúsených odborníkov v navigačnom lietaní uznávaných vo svete. Seminár si kladie za cieľ tiež popularizáciu športového navigačného lietania medzi širokou športovou leteckou verejnosťou.

  Lektori:

  Ján Šabľa, st., Štefan Pohanka, Róbert Šošovička, Ján Šabľa, ml., Radim Stoklasa.

 5. Tematické okruhy
  1. FAI pravidlá pre navigačné lietanie pre rok 2022 (Presné lietanie, Letecká rally, a Air Navigation Race)
  2. Zásady pri stavbe tratí v súlade s platnými pravidlami FAI GAC:
   • možné miestne úpravy pravidiel – rozsah
   • tvar a dĺžka trate(povolené limity)
   • objekty na trati (fotografie objektov na trati, fotografie SP, TP, FP a vytyčovanie pozemných znakov) -zásady a prípustné vzdialenosti, minimá a maximá požiadaviek na stavbu tratí, mapové podklady, digitalizované mapy, vhodnosť máp.
  3. Zadania a konštrukcia tratí – vhodnosť, zásady a príprava na vykonanie letovej úlohy(povolené a zakázané pomôcky) s ohľadom na typ súťaže.
  4. Vyhodnocovanie výsledkov jednotlivých letových úloh – bodové hodnotenia a limity.
  5. Využívanie hardvérového a softvérového vybavenia pri objektivizácii vyhodnocovaní letových úloh a spracovania výsledkov.
  6. Taktika pre plnenie letovej úlohy (pred letom, počas letu a po ukončení letu, súčinnosť posádky v Leteckej rally a Air Navigation Race). *)
  7. Zvláštnosti súťažnej leteckej navigácie s ohľadom na bezpečnosť lietania. *)
  8. Tréningový proces posádok pre súťaže v navigačnom lietaní (frekvencia, rozsah, hodnotenia, vplyv ľudského faktora posádok na adaptáciu a presné vykonanie letovej úlohy). *)
  9. Otázky výberu vhodných kandidátov pre navigačné lietanie, kategorizácia súťaží, stanovenie kategórií – juniori, seniori. Možné riešenia, špecifikácia.
  10. Praktické skúsenosti pri organizácii a praktickej športovej činnosti v leteckej navigácii (Presné lietanie, Letecká rally a Air Navigation Race).
  11. Rôzne, diskusia a výmena skúseností.

  Poznámka:

  • Po každej prednesenej téme bude priestor pre krátke otázky a diskusiu. V závere seminára bude vytvorený priestor pre celkovú diskusiu k predneseným témam a výmene skúseností jednak z organizácie navigačných súťaží, ale aj praktických skúseností v jednotlivých druhoch športového navigačného lietania (Presné lietanie, Letecká rally a Air Navigation Race).
  • Témy budú aplikované pri praktickom zamestnaní v mesiacoch apríl – máj 2022.
 6. Časový harmonogram seminára – sobota 09.04.2022
  1. 10:00 hod. – 11:45 hod. (Štefan Pohanka, Ján Šabľa, st.)

   FAI pravidlá súťaží v leteckých navigačných športoch pre rok 2022 – schválené zmeny a ich aplikácia v praxi:

   • Presné lietanie „Rules and Regulations – Precision Flying – Edition 2022“ a aplikácia pre využitie v roku 2022,
   • Letecká rally „Rules and Regulations – Air Rally Flying – Edition 2022“ a aplikácia pre využitie v roku2022,
   • Air Navigation Race „Rules and Regulations – Air Navigation Race – Edition 2022“ a aplikácia pre využitie v roku 2022.

   Zdroj: https://www.fai.org/gac-documents

  2. 11:45 hod. – 12:00 hod. – diskusia k predneseným té­mam.
  3. 12:00 hod. – 13:00 hod. – prestávka, obed
  4. 13:00 hod. – 13:45 hod. (Štefan Pohanka, Radim Stoklasa, Ján Šabľa, st., Róbert Šošovička, Ján Šabľa, ml.)
   • Využívanie hardvérového a softvérového vybavenia pri objektivizácii vyhodnocovaní letových úloh v športovom navigačnom lietaní a spracovanie výsledkov.
   • schválené softvéry FAI GAC pre vyhodnocovanie súťaží v leteckých navigačných športoch,
   • záznamové zariadenia pre záznamy letových úloh, vhodnosť a skúsenosti, zásady používania,
   • využívanie navigačných pomôcok, vhodnosť voľby povolených pomôcok,
   • merania a praktické výpočty(presné lietanie),
   • objekty na trati (fotografie objektov, fotografie SP, TP, FP a vytyčovanie pozemných znakov) – zásady a prípustné vzdialenosti,
   • zadania a konštrukcia tratí – vhodnosť, zásady a príprava na vykonanie letovej úlohy (povolené a zakázané pomôcky).
  5. 14:00 hod. – 15:45 hod. (Róbert Šošovička, Ján Šabľa st., Ján Šabľa, ml.)
   • Zásady pri stavbe tratí v súlade s platnými pravidlami FAI GAC pre súťažné lietanie v leteckých navigačných športoch:
   • praktická príprava mapy pre leteckú rally na základe zadania úlohy,
   • praktická príprava mapy a výpočty pre presné lietanie na základe zadania úlohy
   • praktická príprava mapy a výpočty pre Air Navigation Race na základe zadania úlohy
  6. 15:45 hod. – 16:00 hod. – diskusia k predneseným té­mam.
  7. 16:00 hod. – záver seminára.

  Poznámka:
  Na záver seminára bude dohodnutý predbežný mechanizmus realizácie praktickej časti seminára. Podľa predbežného záujmu bude vypracovaný podrobný harmonogram. Nižšie uvedená Praktická časť je orientačná, bude upresnená na základe konkrétnych podmienok a bude publikovaná na stránke www.akdubnica.skwww.sna.sk

 7. Organizačné zabezpečenie
  1. Organizačný poplatok seminára 20,– € / osoba

   Poznámka:
   Organizačný poplatok zahŕňa náklady spojené s nákladmi na činnosť lektorov, pracovné materiály, mapové podklady, kancelárske potreby, obed. Je splatný pri prezentácii do pokladne Aeroklubu Dubnica nad Váhom alebo bankovým prevodom na účet do 09.04.2022.

  2. Kontaktné údaje:

   AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
   Letisko Slavnica, č. 8,
   018 54, Slavnica
   Slovenská republika
   e-mail: akdubnica@outlook.sk
   web: www.akdubnica.skwww.akdubnica.sk
   IČO: 17 066 816
   DIČ: 2020613991
   Bankové spojenie: SLSP, a. s. pob. Dubnica nad Váhom
   Č. ú.: 0063669107/0900
   IBAN: SK08 0900 000­0 0000 6366 9­107
   SWIFT: GIBASKBX

  3. Stravovanie:

   Účastníci môžu využiť občerstvenie a stravovacie služby v reštaurácii priamo v areáli letiska s celodennou prevádzkou od 8:00 hod. do 22:00 hod. Zaregistrovaní účastníci, lektori seminára a organizačný štáb seminára majú zabezpečený obed organizátorom (obed je súčasťou organizačného poplatku).

  4. Organizačné zabezpečenie:
   • Komisia motorového lietania Slovenského národného aeroklubu Gen. M. R. Štefánika (KML SNA)
   • Centrum navigačného lietania SNA,
   • Aeroklub Dubnica nad Váhom,
   • Klub navigačného lietania Air Sympatia Trenčín
  5. Kontaktné osoby:
   • Jaroslav Michálek, tel.: +421 905 505 202
   • Štefan Pohanka tel.: +421 911 020 751
   • Katarína Pohanková tel.: +421 903 485 287
   • Radoslav Papšo tel.: +421 903 322 257
zverejnené: 29.03.2022 | aktualizované: 30.03.2022 | počet zobrazení: 17949

počet prístupov od 19.01.2016: 1453979
počet prístupov dnes: 978