DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Svetový antidopingový kódex

Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).

Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2023   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Majstrovstvá SR v parašutistickej disciplíne PARA - SKI 2017

« Späť
Aktuality » Majstrovstvá SR v parašutistickej disciplíne PARA - SKI 2017

Majstrovstvá Slovenskej republiky v parašutistickej disciplíne PARA – SKI 2017
v dňoch 24. – 25. februára 2017 (piatok až sobota)

Organizátor: Parašutistický klub Slovenského národného aeroklubu v spolupráci s Aeroklubom Očová
Riaditeľ súťaže: František Jamnický
Hlavný rozhodca: Jana Matejkinová

 1. CIEĽ SÚŤAŽE

  Na základe výsledkov vyhlásiť majstra Slovenskej republiky v Para-ski – jednotlivca.

  Propagovať a rozvíjať parašutistickú disciplínu Para-ski.

 2. DÁTUM A MIESTO SÚŤAŽE

  Súťaž sa bude konať v dňoch 24. – 25. februára 2017 (piatok až sobota).

  Disciplína – presnosť pristátia sa bude konať v piatok 24.02.2017 v okolí letiska Očová.

  Disciplína – obrovský slalom sa bude konať v sobotu 25.02.2017 v ly­žiarskom stredisku Skalka pri Kremnici ako súčasť celoslovenského Pilot & Para Ski 2017.

  Organizátor si vyhradzuje právo podľa poveternostných podmienok a technických možností operatívne zmeniť miesto disciplíny presnosť pristátia.

 3. ÚČASŤ NA SÚŤAŽI

  Súťaže Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski sa môžu zúčastniť parašutisti – držitelia licencie C a vyššej. Súťaže Para-ski sa môžu zúčastniť aj parašutisti, držitelia licencie B, ktorí sa v sezóne 2016 zúčastnili minimálne jednej súťaže v disciplíne presnosť pristátia.

 4. PRIHLÁŠKY, ŠTARTOVNÉ A CENA ZOSKOKU

  Prihlášky: oficiálna prihláška musí byť organizátorovi doručená najneskôr do nedele 05.02.2017 na e-mailovú adresu: info@pksna.sk

  Štartovné:

  Pre Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski

  Pre disciplínu presnosť pristátia 0,– € / osoba (súťažiaci si hradí iba súťažné zoskoky)

  Pre disciplínu obrovský slalom podľa propozícii Pilot & Para Ski 2017 pričom štartovné 10,– € bude hradiť PK SNA.

  Organizátor nezabezpečuje pre súťažiacich ubytovanie a stravovanie.

 5. PROGRAM SÚŤAŽE

  Prezentácia: v piatok 24.02.2017 od 8:00 do 8:30 hod.

  Technická konferencia a losovanie: 9:00 hod.

  Začiatok súťaže v presnosti pristátia o 10:00 hod.

  Súťažná disciplína obrovský slalom je plánovaná na sobotu 25.02.2017 podľa propozícii Pilot & Para Ski 2017

 6. VÝSADKOVÉ LIETADLO

  K súťažným zoskokom bude použité lietadlo C-182, cena letenky 10,– € / zoskok.

 7. DISCIPLÍNY

  Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski sa skladajú z dvoch disciplín

  Presnosť pristátia jednotlivcov – disciplína sa skladá zo 4 kôl, minimálny počet kôl pre platnosť disciplíny je 2 kolá.

  Zoskoky sa budú vykonávať na 2 cm (3 cm) nulu – meria sa elektronicky, ďalej sa hodnotia výsledky do 1 metra – ručne. V prípade zlyhania AMD platí ručné meranie rozhodcov.

  Obrovský slalom – 2 kolá. Parašutisti, ktorí budú súťažiť v disciplíne Para-ski, môžu disciplínu obrovský slalom absolvovať aj na snowboarde.

 8. PODANIE PROTESTU A POPLATOK

  Každý protest musí byť predložený v písomnej forme s odvolaním sa na konkrétny článok športového poriadku a podaný do 30 min. od udalosti, ktorá je predmetom protestu, do rúk hlavného rozhodcu.

  Poplatok za podanie protestu je 20,– €.

 9. URČENIE PORADIA, VÍŤAZOV A VÝPOČET BODOV

  Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski

  9.1. Jednotlivé disciplíny

  Pri disciplíne presnosť pristátia sa jednotlivec s najnižším celkovým počtom bodov stáva víťazom príslušnej disciplíny. Ak dvaja alebo viac súťažiacich majú rovnaké bodové hodnotenie, rozhoduje nasledovný kľúč: celkový počet núl, prvá nula dosiahnutá v skoršom kole, najlepší výsledok, najlepší výsledok dosiahnutý v skoršom kole.

  Pri disciplíne obrovský slalom sa jednotlivec s najnižším celkovým počtom bodov stáva víťazom príslušnej disciplíny. Ak dvaja alebo viac súťažiacich majú rovnaké bodové hodnotenie rozhoduje nasledovný kľúč: lepší čas v prvom kole.

  V disciplíne obrovský slalom sa dosiahnutý čas meria elektronicky a súčasne manuálne. V prípade zlyhania elektronickej časomiery platí ručné meranie.

  9.2. Celkové hodnotenie

  V celkovom hodnotení jednotlivcov bude poradie určené súčtom bodov získaných súťažiacimi v jednotlivých disciplínach, pričom víťazom sa stáva jednotlivec s najnižším celkovým počtom bodov.

  Ak dosiahnu dvaja súťažiaci rovnaké celkové hodnotenie, lepšie umiestnenie bude priznané súťažiacemu, ktorý dosiahol lepšie umiestnenie v jednej z obidvoch disciplín. Ak stále bude pokračovať zhoda, bude lepšie umiestnenie priznané tomu súťažiacemu, ktorý sa lepšie umiestnil v disciplíne presnosť pristátia. Pokiaľ stále bude zhoda, bude im priznané rovnaké umiestnenie.

  9.3. Prepočet času a centimetrov na body

  Majstrovstvá Slovenskej republiky v Para-ski

  Dosiahnuté výkony v obidvoch disciplínach budú prepočítané na body.

  Pri disciplíne obrovský slalom bude hodnotené každé kolo samostatne. Za každých 0,32 sekundy, o ktoré je súťažiaci pomalší ako najrýchlejší čas v danom kole, dostane jeden bod a to v prípade, že sa odskáču 3, resp. 4 kolá. V prípade, že v disciplíne presnosť pristátia budú odskákané len 2 kolá, koeficient prepočtu je 0,64 rovná sa jeden bod.

  Pri disciplíne presnosť pristátia dostane súťažiaci za každý centimeter jeden bod.

 10. VYHLÁSENIE KATEGÓRIÍ A OCENENIA

  Jednotlivci na prvých troch miestach v jednotlivých disciplínach budú ocenení diplomom.

  Jednotlivci na prvých troch miestach v celkovom hodnotení Para-ski budú ocenení medailou a diplomom.

 11. PROPOZÍCIE A PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE

  Majstrovstvá SR PARA – SKI 2017 – propozície (formát PDF, veľkosť 709,4 kB)

  Majstrovstvá SR PARA – SKI 2017 – prihláška (formát DOC, veľkosť 220,5 kB)

« Späť

zverejnené: 06.01.2017 | aktualizované: 06.01.2017 | počet zobrazení: 158213

počet prístupov od 19.01.2016: 1421311
počet prístupov dnes: 805