DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

Správa zo zasadnutia Akrobatickej komisie FAI 2010

« Späť
FAI » Informácie z FAI » Správa zo zasadnutia Akrobatickej komisie FAI 2010
logo FAI CIVA

5. – 7. novembra 2010, Oberhausen, Nemecko

V nemeckom Oberhausene sa od 5. do 7. novembra 2010 uskutočnilo pravidelné zasadnutie svetovej akrobatickej komisie FAI CIVA MEETING 2010.

Počas neformálneho stretnutia 5. novembra v popoludňajších hodinách boli témou hlavne otázky týkajúce sa bezpečnosti počas letov v priebehu majstrovstiev (vznik veľmi nebezpečnej situácie, nedopatrením dve lietadlá súčasne v boxe a poškodenie lietadla pri pristáti pred dráhou, napriek štandardnému vyznačeniu nepoužiteľnosti tejto časti rozmoknutej plochy kvôli trvalým dažďom).

Zasadnutie komisie v sobotu o 9tej hodine otvoril jej prezident Michael R. Heuer (USA). V úvode privítal generálneho sekretára FAI pána Stéfana Despreza, funkcionárov CIVA a prítomných delegátov z 23 štátov. Potom predstavil nových delegátov jednotlivých štátov.

Následne vyzval všetkých delegátov v sále aby si minútou ticha uctili pamiatku pilotov, ktorí stratili svoje životy.

Prezident predložil program a po jeho schválení uviedol počty delegátov a spôsob hlasovania.

Program začal predložením zápisu z posledného zasadnutia (Oshkosh, USA). K tomu neboli žiadne návrhy ani pripomienky. Následne požiadal prítomných o deklaráciu konfliktu záujmov. Jediný, ktorý predstavil konflikt záujmov, bol Alan Cassidy, UK s uvedením, že je tvorcom programu na počítačové spracovanie a súčasne prezidentom subkomisie pre katalóg akrobatických figúr. K tomu vyhláseniu neboli vznesené žiadne výhrady.

Generálny tajomník FAI pán Stéfan Desprez predniesol správu o činnosti FAI a prezident CIVA Michael R. Heuer správu o činnosti CIVA. Pokladník CIVA L-G. Arvidsson informoval o stave pokladne, účtov, výdajoch a príjmoch. Pozoruhodné bolo, že prevodom amerických dolárov na euro sa podarilo zabrániť možným stratám z dôvodu poklesu hodnoty amerického dolára. Ďalej nasledovali jednotlivé správy z majstrovstiev. Celkom sa uskutočnili dve svetové a dve európske majstrovstvá. Zo všetkých boli predložené správy riaditeľov súťaží, hlavných rozhodcov a prezidentov medzinárodných porôt.

Nasledoval bod programu, ktorý obsahoval odporučenia zmien pravidiel pre rok 2011 a správy jednotlivých CIVA subkomisií. Odzneli správy subkomisií pre pravidlá, akrobaciu klzákov, katalóg figúr, pre rozhodovanie a urgentné návrhy z majstrovstiev.

Prezident predložil návrhy akrobatických zostáv pre rok 2011, ktoré v priebehu roka zaslali jednotlivé štáty. Na záver bolo schválených päť zostáv pre päť nastávajúcich majstrovstiev.

Nasledovali prezentácie návrhov na usporiadanie majstrovstiev v roku 2011 a 2012.

Zatiaľ nebol schválený návrh pre rok 2011 na Majstrovstvá Európy v leteckej akrobacii v kategórii ADVANCED (pokročilí) a Majstrovstvá v leteckej akrobacii YAK 52. Žiadne návrhy neboli predložené pre rok 2012 na usporiadanie majstrovstiev sveta v LA ADVANCED, majstrovstiev sveta v LA klzákov, majstrovstiev Európy v LA klzákov.

Kvôli udržaniu presnej a trvalej evidencie rozhodcov vykonal prezident požadované zmeny podľa návrhov delegátov a upravil zoznam.

V rôznom predložil prezident vlastné návrhy, ktoré sa týkali výberu rozhodcov na majstrovstvá, zlúčenia kvalifikácie rozhodcov pre motorové lietadlá aj klzáky a problematiku spojenú s pomocou organizátorov majstrovstiev pri výbere ubytovania pre účastníkov majstrovstiev. Nick Buckenham, UK oboznámil delegátov s novým vylepšením programu na spracovanie výsledkov hodnotenia akrobatických figúr. Zavedenie ocenenia diplomom Leona Biancotta a objasnil pripravované zvláštne podujatia pre rok 2011.

Pre ďalšie obdobie boli voľbami schválení a určení funkcionári CIVA ako aj pre nastavajúce majstrovstvá. Prezident Michael R. Heuer bol plným počtom hlasov opäť zvolený do funkcie.

V závere bolo odhlasované miesto konania budúceho zasadnutia komisie v Krakove.

Prezident poďakoval všetkým za účasť a zaželal šťastný návrat.

Pavol Kavka
delegát FAI CIVA

« Späť

zverejnené: 31.01.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 27973

počet prístupov od 19.01.2016: 444850
počet prístupov dnes: 563