DTO SNA

DTO (Declared training organization)

Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03


LŠZ SNA

Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún


Antidoping

logo Antidopingová agentúra SR

Antidopingová agentúra SR
https://antidoping.sk

Overenie zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/

Nástroj na kontrolu zakázaných látok
https://www.zakazanelatky.sk/latky-lieky


Kalendárik

  «   Január   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

meniny má Miloš


Staré stránky

Staré stránky SNA sú dostupné na adrese http://old.sna.sk.

103. generálna konferencia FAI

« Späť
FAI » Informácie z FAI » 103. generálna konferencia FAI
logo FAI

06. – 12. októbra 2009, Incheon, Južná Kórea

103. generálna konferencia Medzinárodnej leteckej federácie FAI pre rok 2009 sa konala od 6. do 12. októbra 2009 v juhokó­rejskom Incheon. Konferencie sa zúčastnili delegáti zastupujúci 46 členských krajín, 10 prezidentov odborných športových komisií a 5 prezidentov zastupujúcich technické komisie FAI.

Plenárne zasadnutie FAI zahájil prezident FAI pán Pierre Portmann. Delegáti minútou ticha uctili pamiatku zosnulých význačných osobností FAI, mimo iných pána Jána Staška (SVK) – zakladateľa raketového modelárstva na Slovensku, pána Františka Kdéra (ČR) – bývalého generálneho sekretára československého aeroklubu a držiteľa diplomu Paula Tissandiera, pani Svetlanu Fedorenko (Rusko) – majsterku Európy v leteckej akrobacii z roku 2004, pána Ray Linskey (Nový Zéland) – majstra sveta v BL z roku 1995 a prvého pilota, ktorý vo vetroni uletel vzdialenosť 2000 km, pani Nini Boesman (Holandsko) – jednu z priekopníčok balónového lietania.

Zbor riaditeľov a rada viceprezidentov FAI schválili kandidátov navrhnutých na ocenenia národnými aeroklubmi a odbornými komisiami FAI a v prípade Slovenskej republiky udelili:

 • Diplom Paula Tissandiera pánovi Jozefovi Ottovi za jeho celoživotnú prácu v prospech športového letectva na Slovensku
 • Medailu a Diplom Andreja Tupoleva pánovi Ivanovi Trégrovi, dvojnásobnému majstrovi sveta a držiteľovi svetového rekordu v kategórii F1D z roku 2008

Napokon delegáti bez pripomienok schválili zápis z minuloročnej konferencie FAI, konanej v talianskom Saint-Vincent.

Ďalej nasledovala správa prezidenta FAI pána Pierra Portmanna. Ten sa vo svojom vystúpení sa zameral na zhodnotenie:

 • Porady s prezidentmi národných aeroklubov v máji tohto roku, ktorá priniesla rad podnetných návrhov pre generálnu konferenciu FAI a v neformálnom prostredí vytvorila dostatočný priestor pre výmenu skúseností prezidentov aeroklubov. Účastníci sa zhodli na užitočnosti takýchto stretnutí.
 • Svetových leteckých hier Turín 2009. Prezident FAI zhodnotil ich priebeh ako úspešný; problémy boli predovšetkým vo vnútornej komunikácii a finančnom pokrytí hier. Delegáti konferencie odsúhlasili memorandum, ktorým splnomocnili prezidenta a zbor riaditeľov FAI k jednaniu s organizačným výborom SLH o finančnom vyrovnaní s FAI.
 • Možnosti umiestnenia sekretariátu FAI v budove, výstavba ktorej bola zahájená v areáli Medzinárodného olympijského výboru v septembri 2009. K existujúcim trom budovám tak v roku 2011 pribudne štvrtá, ktorá poskytne priestory pre sídla ďalších svetových federácii v tesnej blízkosti MOV. Úhrada prenájmu by mohla byť zo sponzorského príspevku firmy Rolex.
 • Úspešnej spolupráce so sponzormi Red Bull a Rolex. Za výborný a prínosný označil predovšetkým projekt akrobatických súťaží Red Bull Air Race.
 • Rezervy v ďalšej práci treba hľadať v znižovaní finančnej náročnosti športových súťaží a projektu SLH, uskutočňovaných v atraktívnych miestach s diváckym potenciálom, získavaní kvalifikovaných organizátorov a zabezpečovacieho personálu a prijatí navrhovaných zmien stanov a ich dodatkov.

Na záver svojho vystúpenia prezident FAI pozitívne zhodnotil doterajší prínos organizačnej práce generálneho sekretára pána Maxa Bishopa (z funkcie odchádza k 31.01.2010). Jeho plnohodnotné nahradenie nebude jednoduché.

Po správe prezidenta FAI pán Robert Clipsham, – výkonný finančný riaditeľ, predniesol finančnú správu za uplynulý rok a návrh rozpočtu FAI pre rok 2010. Po diskusii delegáti konferencie schválili hospodárenie FAI za rok 2008, správu o finančnej situácii a stav hospodárenia k 31.08.2009 a bez pripomienok návrh rozpočtu pre rok 2010.

Podľa vyššie schváleného Slovenský národný aeroklub i pre rok 2010 zotrváva v 8. triede s výškou členského príspevku 5.000 Sfr a počtom 3 hlasov.

V ďalšom nasledovalo schvaľovanie návrhov zmien a doplnkov stanov a ich dodatkov. Za najvýznamnejšie považujem zmeny v postavení, povinnostiach a právach viceprezidentov FAI, predĺženie volebného obdobia prezidenta FAI, možnosti finančnej úhrady nákladov členov ocenených zlatou medailou FAI pri jej osobnom prevzatí v rámci otváracieho ceremoniálu generálnej konferencie, zmeny podmienok pre udelenie Čestného skupinového diplomu FAI. Predložené návrhy vyvolali dlhotrvajúcu diskusiu delegátov. Napokon bola štatutárna komisia FAI konferenciou poverená ich prepracovaním, doplnením a opakovanom predložení k jednaniu konferencie v roku 2010. Stanovy a ich dodatky zostávajú pre rok 2010 v platnosti bez zmien.

Jean-Marc Badan, – FAI koordinátor SLH Turín 2009 informoval delegátov o výsledku hier. 265 športovcov zo 41 krajín sveta zastupujúcich 8 športových odborností FAI súťažilo v 19 športových disciplínach o tituly majstrov SLH. Program hier i jednotlivých športových disciplín bol splnený; hry nepochybne prispeli k zblíženiu športovcov súťažiacich v rôznych disciplínach. Predvedenie leteckých športov širokej verejnosti (otvárací ceremoniál si prišlo na turínske námestie pozrieť viac ako 10.000 divákov) vyvolalo zvýšenie záujmu médií o letecké športy. Predpoklad konania ďalších SLH je v roku 2013, výber organizátora je plánovaný v priebehu roku 2010.

Generálny sekretár FAI pán Max Bishop úvodom svojho vystúpenia zhodnotil svoje 17-ročné pôsobenie vo funkcii generálneho sekretára FAI a poďakoval všetkým za spoluprácu.

Po tejto informácii pokračoval správou o činnosti sekretariátu FAI za rok 2008.

V informácii o situácii v členských krajinách FAI uviedol, že problémy a spory ohľadom členstva v FAI uvádzané minulý rok v mnohých krajinách pretrvávajú i naďalej. K naplneniu princípu členstva FAI, – teda jedna krajina, jeden člen, zainteresované subjekty hľadajú spoločnú cestu len veľmi pomaly.

Medzinárodná letecká federácia má v súčasnosti 103 členov – z toho 84 riadnych, 6 pridružených, 10 dočasných a 3 medzinárodných členov.

V roku 2008 FAI organizovala 41 svetových súťaží v 20 krajinách 5 kontinentov s účasťou 3.447 súťažiacich. V porovnaní s predchádzajúcim rokom opäť došlo k zvýšeniu počtu súťaží. Primát v organizácii i v počte zúčastnených športovcov stále drží Európa (viac ako 70%).

V roku 2008 sekretariát FAI schválil 250 rekordov. Za najhodnotnejšie sú považované:

 • 502,9 km dlhý let na padákovom klzáku
 • 169,61 m uletených na padáku v disciplíne Canopy Piloting (12,5% vylepšenie)
 • stúpanie do výšky 6000 m na motorovom padákovom klzáku za 1 h 12 min 32 sec (4 x rýchlejšie ako bol doterajší rekord)

V závere svojho vystúpenia pán Max Bishop uviedol, že v roku 2008 FAI evidovala 197 nehôd s následkom smrti, ku ktorým došlo v krajinách, ktoré poslali hlásenie o svojej činnosti. Je to nevítané zvýšenie v porovnaní s rokom 2007 (139). Prevažná väčšina nehôd nesie vizitku zlyhania ľudského činiteľa. Dve FAI odborné komisie – IGC a CIVL prijali programy znižovania počtu nehôd počas súťaží.

Na správu pána Maxa Bishopa nadviazal svojim vystúpením pán David Roberts z Veľkej Británie – nový prezident Europe Airsports. Stručne objasnil novelizované „Memorandum o porozumení“ podpísané medzi FAI a Europe Airsports, ktoré delegáti konferencie schválili. V ďalšom informoval delegátov konferencie o práci EAS, kde dosiahnuté úspechy sú výsledkom práce členov výboru – prevažne 60-nikov a malej skupiny dobrovoľníkov. V závere vyzval delegátov k zlepšeniu komunikácie, účasti na jednaniach a aktívnemu zapojeniu národných aeroklubov do riešenia problémov vznikajúcich v súvislosti so zavádzaním európskej legislatívy. Europe Airsports v súčasnosti tvorí 27 národných aeroklubov a 11 únií.

FAI i v roku 2010 povedie pán Pierre Portmann z Francúzska a zbor riaditeľov v nezmenenom zložení – Robert Clipsham (Kanada), Alváro de Orleáns–Bourbon (Španielsko), Bengt-Eric Fonsell (Švédsko), Villi Arpagaus (Švajčiarsko), Jonghoon Lee (Korea) a Robert Henderson (Nový Zéland).

Konferencia zvolila / potvrdila našich delegátov do orgánov a odborných komisií FAI pre rok 2010, sú to menovite:

 • Ján Mikuš – prezident SNA – zástupca SNA v FAI
 • Anton Líška – viceprezident FAI
 • Ján Slobodník / Alex Bayer – parašutizmus
 • Juraj Brezan / Anna Nociarová – balónové lietanie
 • Ján Chudý / Róbert Slosiar – všeobecné letectvo
 • Vladimír Foltín / Tadeáš Vala – bezmotorové lietanie
 • Miroslav Šulc / Marián Jorík – aeromodelárstvo
 • Pavol Kavka / František Pytlík – letecká akrobacia
 • Peter Daxner / Miroslav Pačuta – lekársko-fyziologická komisia
 • Peter Gašparovič / Matúš Škvarka – závesné lietanie / paragliding
 • Vladimír Tranžík / Marián Sluk – mikroľahké lietanie

Ing. Anton Líška
generálny sekretár SNA

« Späť

zverejnené: 27.01.2016 | aktualizované: 13.03.2019 | počet zobrazení: 23168

počet prístupov od 19.01.2016: 447055
počet prístupov dnes: 429