Uznesenie 5. zasadnutia komisie BAL konaného v Prievidzi 4. - 6.4.2014

« Späť
Balónové lietanie » Zápisy komisie BAL SNA » Uznesenie 5. zasadnutia komisie BAL konaného v Prievidzi 4. - 6.4.2014

Prítomní: Anna Nociarová, Branislav Končír, Juraj Brezan, Marián Hraňo, Martin Kupčo, Ján Kalafut, Leoš Taraba, Zuzana Korchňaková, Anton Jánsky
Hostia: Peter Serbinčík

 1. Komisia vzala na vedomie správu Anny Nociarovej o činnosti balónovej komisie za rok 2013.
 2. Členovia komisie a zároveň zástupcovia jednotlivých organizácií a klubov informovali o ich činnosti za rok 2013.
 3. Anna Nociarová informovala členov komisie o prednáškach na školení IMZ:
  1. aktuality v rozdelení vzdušného priestoru a pripravované zmeny k 29.5.2014
  2. zmeny v leteckej legislatíve za posledný rok
  3. zdôraznenie dôležitosti ovládať letecké príručky
  4. informácie o vplyve lietania na životné prostredie.
 4. V rámci zasadnutia sa pre pilotov a žiakov BAL uskutočnili odborné prednášky na tému Konštrukcia balónov a Rozbor mimoriadnych udalostí – bezpečnostný meeting, prednášajúci Ing. Peter Kubíček.
 5. V rámci zasadnutia komisie piloti BAL absolvovali periodické preskúšanie leteckého personálu vrátane inšpektorov a inštruktorov.
 6. Komisia navrhuje upraviť podmienky v predpise AK na získanie pilota vysadzovača a podporuje zrušenie požiadavky vlastniť kvalifikáciu inštruktor – návrh spracuje B. Končír v spolupráci s RLČ SNA M.Gáborom.

  Termín: 30.08.2014

 7. Komisia schválila návrh presunúť termín spracovania konečného znenia skúšobných testov pilotov BAL za účelom aktualizácie a zjednotenia.

  Zodpovedný: Branislav Končír

  Termín: do 30.8.2014

 8. Komisia BAL poverila členov komisie predložiť návrhy na kandidáta na nového predsedu a členov komisia BAL v ďalšom funkčnom období – v zmysle stanov SNA na 4 roky. Návrhy je potrebné písomne doručiť Zuzane Korchňakovej na emailovú adresu zuzana@balon.sk do nasledujúceho zasadnutia komisie.
 9. Juraj Brezan sa na vlastnú žiadosť plánuje vzdať pre pracovnú zaneprázdnenosť funkcie delegáta FAI. Ako náhradu za seba navrhol Annu Nociarovú alebo Jaroslava Barana. Komisia tento návrh vzala na vedomie. Bude predmetom ďalšieho zasadnutia komisie BAL.
 10. Komisia poverila členov zasielať návrhy na doplnenie športového kalendára, ktorý bude zverejnený a aktualizovaný na webe SNA, e-mailom Anne Nociarovej.
 11. Komisia poďakovala Marianovi Hraňovi za vynikajúce zorganizovanie tohto podujatia.
 12. Komisia poverila Annu Nociarovú zorganizovaním 6. zasadnutia balónovej komisie a Majstrovstiev Slovenska 2014. Predbežný termín bol stanovený na 30. august 2014.

  Zámerom je zorganizovať spoločné stretnutie na zvýšenie odbornej teoretickej úrovne pilotov balónového lietania a spoločné lietanie zamerané na výmenu skúseností medzi zúčastnenými pilotmi.

Zapísala: Zuzana Korchňaková
V Prievidzi, 06.04.2014

« Späť

zverejnené: 26.02.2017 | aktualizované: 26.02.2017 | počet zobrazení: 13092

počet prístupov od 19.01.2016: 354771
počet prístupov dnes: 67